นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Dedeecom ในฐานะผู้ให้บริการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้


1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็ นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
a. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์
b. เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.dedeecom.com

2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
ข้อมูลระบุตัวตน
ชื่อ , นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
บริษัท
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บัญชีโซเชียลมีเดีย
ข้อมูลทางธุรกรรม
ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
ข้อมูลทางเทคนิค
IP address
Cookie
Web Browser

3. นำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร
a. เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อ สินค้าและบริการ
b. เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อบริการ
c. เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย
d. เพื่อใช้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการใหม่ หรือแจ้งข้อมูลองค์กร
e. เพื่อพัฒนา และปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
f. สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

4. เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

5. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
a. ได้รับการอนุญาตจากท่าน
b. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

7. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

9. วิธีการติดต่อเรา
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ

10. การลบบัญชีผู้ใช้งาน
ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ sales@microcommon.com เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางผู้ให้บริการ Dedeecom ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 094 953 5161 หรือ ติดต่อเรา (www.dedeecom.com/contact)

ขั้นตอนการเตรียม USB/DVD Windows 10 ISO สำหรับการติดตั้ง

ขั้นตอนการเตรียม USB/DVD Windows 10 ISO สำหรับการติดตั้ง

หลังจากที่บทความที่แล้วเราได้พูดถึง วิธีการเตรียมไฟล์ Windows 10 ISO ไปแล้ว บทความนี้เราจะมาพูดถึงการนำไฟล์ Windows 10 ISO นั้นมาทำเป็น Boot USB Flashdrive / DVD สำหรับการติดตั้ง Windows 10 กันต่อนะคะ

1. ให้เราทำการโหลดโปรแกรม Rufus สำหรับการทำ USB Flashdrive / DVD โดยไปที่ ดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus จากนั้นคลิก Download

2. หน้าตาไฟล์ Rufus

3. จากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรม Rufus ได้เลยค่ะ

4. หลังจากเปิดโปรแกรม Rufus แล้ว ถ้าเรามีการใส่ USB / DVD ไว้ที่เครื่องแล้ว ตรงเมนู Device จะมีให้เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งาน

5. ให้คลิกที่ SELECT เพื่อทำการเลือก Windows 10 ISO จากไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้

6. ทำการเลือก Windows 10 ISO จากไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้

7. ให้ทำการปรับ Partition scheme ตามภาพ พร้อมตั้งชื่อตรง Volumn label ตามที่เราต้องการได้เลย

8. จากนั้นทำการกด START เพื่อดำเนินการสร้าง USB Flashdrive / DVD สำหรับติดตั้ง Windows ได้เลย

9. ระบบจะทำการติดตั้งข้อมูลใน USB Flashdrive / DVD ของเรา โดยจะมีสถานะแท็บสีเขียวคอยบอก

10. เมื่อถึง 100% โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าการทำงานเสร็จสิ้น โดยแท็บ Status จะขึ้นสีเขียวเต็มและมีคำว่า READY แสดงขึ้นมา จากนั้นสามารถนำ USB Flashdrive / DVD ไปติดตั้ง Windows ต่อได้เลยค่ะ

จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับบทความการเตรียม USB/DVD Bootable windows 10 บทความต่อไปจะเป็นการสอนลง Windows 10 แบบละเอียดทุกขั้นตอนค่ะ