วิธีเช็ค License Key Microsoft Office ที่เราทำการติดตั้งไปแล้ว (มีภาพประกอบ)

วิธีเช็ค License Key Microsoft Office ที่เราทำการติดตั้งไปแล้ว (มีภาพประกอบ)

1. ให้ทำการเปิด CMD(Command Prompt) ขึ้นมา

2. จากนั้นให้ทำการกรอก Code ดังต่อไปนี้ให้ตรงกับรุ่นที่ใช้อยู่
โดยก๊อบตั้งแต่ตรง cscript เป็นต้นไป แล้ววางใน CMD

 

For 32-bit Office and 32-bit Windows:

cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

 

For 32-bit Office and 64-bit Windows:

cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

 

For 64-bit Office and 64-bit Windows:

cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

 

แล้วทำการกด Enter

3. จากภาพจะเห็นว่า LICENSE NAME คือรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่
Last 5 Characters คือ รหัส 5 ตัวท้ายของคีย์ผลิตภัณฑ์