Wifi/Lan

บริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต เดินสาย Lan ภายในบริษัท ติดตั้งระบบ Wifi การกระจายสัญญาณภายในบริษัท เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างทั่วถึง

สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้เพียงแค่ถ่ายรูปพร้อมระบุขนาดพื้นที่ที่ต้องการ เพราะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาได้ทันที เมื่อลงพื้นที่จริงทางเรากำชับในการเก็บงานให้ละเอียดเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐาน

Scan here

@Microcommon
(มี @ ด้านหน้า)